Privacy policyPrivacy Verklaring

Privacy policy (Eng/NL)

Amsterdam Taxi Services attaches a great deal of importance to protecting the personal data of users of this website. This privacy statement is based on the principle that you as a user should have as much control as possible over your privacy. Amsterdam Taxi services moreover complies with the requirements laid down in the Wet Bescherming Persoonsgegevens [Dutch Personal Data Protection Act].

Processing of your personal data

You can visit our website without informing us who you are and without having to release personal information. However, if you wish to use our services it is necessary for us to process data such as your name, e-mail address and any other information we may need to enable us to process a booking and/or payment.

In accordance with the Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), Amsterdam Taxi Services has appointed its own data protection officer and notified the College Bescherming Persoonsgegevens [Dutch Data Protection Authority] of this.

For which purposes does Amsterdam Taxi Services process your data?

Amsterdam Taxi Services aims to optimally gear its services to the wishes of its customers. To this end, Amsterdam Taxi services conducts research into your wishes. You provide (personal) data within the framework of the sale of transportation services or questionnaires and competitions, for instance. This data provided by you, including your name and e-mail address, is processed by us to enable us to provide you with customised information on the services.

Your data

Amsterdam Taxi Services pays a great deal of attention to the quality of its customer base. You can ask Amsterdam Taxi Services to remove your personal data from its database.

Data protection

Amsterdam Taxi Services does everything within its power to protect your personal data against unauthorised use. Your data can only be accessed by authorised staff. The storage and transfer of your data via the Internet is protected by technologies currently in general use.

IP addresses/ Cookies

Amsterdam Taxi Services webserver automatically collects so-called IP-addresses. Your IP-address is a number with which computers on the network can identify your computer, so that data (such as Internet pages) can be sent to your computer. It is not possible to identify someone personally via the IP-address.

A Cookie is a compact piece of information which is stored on your computer. During the visit to the Amsterdamtaxiservices.nl website, this Cookie is generated and accessed by our systems. Most browsers accept cookies, however it is generally possible to change the settings of a browser, as a result of which it no longer accepts cookies.

We use IP-addresses and Cookies to analyse trends, to manage this website, monitor use (such as the number of visitors, the quiet and busy periods) and to collect general demographic data.

Partners links

This Amsterdam Taxi services (www.Amsterdamtaxiservices.nl website contains links to other websites and/or sources. You should be aware that Amsterdam Taxi services is not responsible for the privacy policy of these other sites and sources. We strongly recommend that you always carefully read the relevant privacy statements of other sites and/or sources before providing your personal data.

Changes

This privacy statement is geared to the use of and the possibilities available on this site. Modifications and/or changes to this site, could lead to changes in this privacy statement. We therefore recommend that you regularly check this privacy statement.

Questions

If you have any questions about the privacy statement, please contact us.

Amsterdam Taxi Services.

Copyright © 2019 Amsterdam Taxi Services. All Rights Reserved.

Nederlands

Amsterdam Taxi services hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar gebruikers van deze website. Deze privacyverklaring gaat uit van het beginsel dat u als gebruiker zo veel mogelijk controle heeft over uw privacy. Amsterdam Taxi services neemt daarbij de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht.

Verwerken van persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u persoonlijke informatie hoeft vrij te geven. Echter, indien u gebruik wenst te maken van onze Amsterdam Taxi services diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals uw naam, e-mail adres en eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een boeking en/of betaling.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), heeft Amsterdam Taxi services, een melding gedaan bij haar functionaris voor de gegevensbescherming die de taak van het College Bescherming Persoonsgegevens binnen Amsterdam Taxi Services waarneemt.

Voor welke doeleinden verwerkt Amsterdam Taxi services uw gegevens?

Amsterdam Taxi services streeft er naar om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van haar klanten. Hiervoor doet Amsterdam Taxi services onderzoek naar uw wensen. In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of anderszins zoals bijvoorbeeld met enquêtes en prijsvragen verstrekt u (persoons-)gegevens. Deze door u verstrekte gegevens, zoals onder andere uw naam, e-mailadres worden door ons verwerkt zodat wij in staat zijn om u op maat te informeren over de beschikbare diensten, producten en nieuws.

Uw gegevens

Amsterdam Taxi services besteedt grote zorg aan de kwaliteit van haar klantenbestand. U kunt Amsterdam Taxi services vragen uw persoonsgegevens uit de database te verwijderen door een e-mail te sturen naar bovengenoemd e-mail adres [email protected]. U kunt uw persoonsgegevens opvragen door een e-mail te sturen naar [email protected].

Bescherming van gegevens

Amsterdam Taxi services doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens. De opslag en doorgifte van uw gegevens via het Internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

IP adressen/ Cookies

De webserver van Amsterdam Taxi services verzamelt automatisch zogeheten IP-adressen. Uw IP-adres is een nummer waarmee computers op het netwerk uw computer kunnen identificeren, zodat gegevens (zoals internetpagina’s) naar uw computer verzonden kunnen worden. U kunt niet persoonlijk geïdentificeerd worden met het IP-adres.

Een Cookie is een compact stukje informatie dat op uw computer wordt opgeslagen. Tijdens het bezoek aan de Amsterdam Taxi services website wordt dit Cookie aangemaakt en geraadpleegd door onze systemen. De meeste browsers accepteren cookies, maar over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een browser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert.

Wij gebruiken IP-adressen en Cookies om trends te analyseren, deze website te beheren, het gebruik te volgen (zoals aantal bezoekers, de stille en drukke periodes) en om algemene demografische informatie te verzamelen.

Partners

Met de partners van Amsterdam Taxi services welke (een deel van) de uitvoering van bepaalde diensten voor hun rekening nemen, is Amsterdam Taxi services overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht nemen. Wij raden u ten sterkste aan wanneer u op een partner gedeelte beland met eigen privacybepalingen deze altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Links

Deze Amsterdam Taxi services website bevat links naar andere websites en/of bronnen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Amsterdam Taxi services niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere sites en bronnen. Wij raden u ten sterkste aan de betreffende privacybepalingen van andere sites en/of bronnen altijd goed te lezen voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen

Als u vragen heeft over de privacyverklaring, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

www.AmsterdamTaxiServices.nl

E-mail: [email protected]

Tel: 31(0)624500966

Reliable Taxi Transfers 31 624 500 966

Translate »